Brannjournal

Brannjournalen er eierens/leietagerens dokumentasjon av brannsikkerheten i egen bedrift. Det er eieren og / eller brukeren som skal dokumentere at brannsikkerheten er tilfredstillende for brannobjektet eller det særskilte brannobjektet, og som skal sørge for at den er ført i.h.t. forskrifter og veiledning. Brannjournalen inneholder bla. kontrollrutiner, tekniske tegninger av bygninger, sikkerhetsplaner og alarminstrukser. Den må sees i forhold til brannobjektets størrelse og kompleksitet og bør utformes så enkelt og oversiktlig som mulig. Brannjournalen må vise at nyere og eldre byggverk er tilstrekkelig sikret i forhold til de aktiviteter som foregår der, også i forhold til omgivelsene. Eier eller virksomhet/bruker som selv ikke har kompetanse til å dokumentere brannsikkerheten ved tilstands- /statusrapport, må sørge for at risikoanalyse gjennomføres og dokumentasjonen utarbeides av kvalifisert rådgiver.

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg med å utarbeide en brannjournal for din bedrift/eiendom !

No items found.
No items found.