Brannteknisk dokumentasjon

Branntekniske tegninger skal vise alle deler av bygninger og installasjoner med brannforebyggende funksjon, samt rømningsveier. Det er eieren, og/eller bruker ved brannansvarlige i bedriften som skal sørge for at brannjournalen og branntekniske tegninger er oppdatert i.h.t. regler og forskrifter. Tegningene skal særlig angi seksjonering, brancellebegrensninger, selvlukkede dører, plassering av varslings- og brannslokkingsutstyr. Ved større bygg bør det være en slik tegning for hver etasje. Klassifisering av materialer og bygningsdeler påføres denne type tegning.

No items found.

O-Plan U.etg-

R-Plan U.etg