Etterlysende ledesystemer

De etterlysende ledesystemene, eller linjemerkingen er «hovedingrediensen» i merkesystemet og er slik installert i  anlegget at alle utganger blir bundet sammen. Disse er utført med to ulike markeringer. Heltrukken linje er installert der det finnes to alternative rømningsveier ut av lokalet mens linje med piler er installert der det kun finnes en vei
ut. Bilinjer, som leder ut til disse hovedlinjene, avsluttes et stykke før hovedlinjene for ikke å skape usikkerhet i en rømnings-situasjon. Denne bilinjen er utformet som en vinkel ved enden som angir retningen til nærmeste utgang. Retningsbestemte linjer avsluttes alltid med en pil mot en annen linje. Linjenes bredde er 100 mm. Installeringen består av et lag grunnfarge og et lag lysfarge. Overflaten oppnår samme hardhet som epoxy maling.

Presentasjon av våre merkesystemer
Her kan du laste ned en kort presentasjon av våre merkesystemer for kraftstasjoner, eiendom og annen industri og som viser de ulike produktene montert i anlegg i Norge.

Service på ledesystemer/ linjemerking
Vi utfører service på nødlys og ledesystemer/ linjemerking. Dette krever en unik kompetanse og sertifisering som vi har. En kort presentasjon finnes her.

No items found.
No items found.