Fra Papir til Digital Tegning

Gamle tegninger er ofte en stor utfordring for eier eller bruker av bygg eller andre anlegg. Tegningene kan være falmet, slitte og er som regel ikke oppdaterte. Escape System AS har i flere år tilbudt tjenester innen digitalisering av ulike typer tegninger innen de fleste fagområder. Vi mottar gamle tegninger, ofte i dårlig forfatning og leverer tegningene i DWG (AutoCad eller andre tilsvarende programmer) og PDF. Tegningene kan også leveres i papirutskrift i de format/størrelser som oppdragsgiver ønsker.
Se bildegalleri nederst på siden !

Viktige momenter:

 • Oppdaterte og tilgjengelige tegninger
 • Sikkerhet og oppbevaring
 • Sikkerhet i forhold til at viktig dokumentasjon kan gå tapt
 • Aktiv bruk, man reduserer fysisk forsendelse av tegninger
 • Flere kan benytte tegningene samtidig
 • Kan nyttes uavhengig av arkiv og geografisk plassering

Deres oppdaterte digitale tegninger kan benyttes som grunnlag ved:

 • Innhenting av tilbud
 • Anbudsprosesser
 • Oppussing av bygningsmasse
 • Tilbygg til eksisterende bygningsmasse
 • Ombygging og ominnredning av eksisterende bygg
 • Skifte av fasadedeler, dører og vinduer
 • Takarbeider
 • Oppmåling

Bruksområde:

 • Elektro-installasjoner
 • VVS-installasjoner
 • Brannteknisk dokumentasjon
 • Brannsikkerhet
 • Rømningsveier
 • Registrering av rør og ledninger under bakken
 • Sikkerhet ved gravearbeider
 • Kart og terreng

Vi tilbyr:

 • Digitalisering av tegninger
 • Skanning av papirtegninger (alle størrelser)

Papir vs Digital Mix horisontal

Papir vs Digital Mix ruter

Papir vs Digital Mix ruter

Papir vs Digital Mix ruter

Papir vs Digital Mix skrå

Papir vs Digital Mix skrå

Papir vs Digital Mix vertikal